162 163 164 165 166 44 167 168 169 170 171 172 173 174 184 45 185 175 186 176 46 177 49 178 179 52 53 187 180 181 182 183 188

เกี่ยวกับ


ชุมชนแม่กำปอง

อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านแม่กำปองนั้นยังคงมีการอนุรักษ์รูปแบบบ้านโบราณของชุมชนไว้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนาในสมัยโบราณของรูปแบบการสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ตามรูปแบบอาชีพและการใช้ชีวิตในอดีตของวิถีชุมชนคนป่าเหมี้ยงล้านนาโบราณ ซึ่งมีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ที่มีให้เห็นได้เฉพาะหมู่บ้านที่มีวิถีประกอบอาชีพในการทำเหมี้ยงเท่านั้น และในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อ

ประวัติ


ชุมชนแม่กำปอง

อัตลักษณ์วิถีชุมชน คน-ป่า-เหมี้ยง


คนกลุ่มแรกที่บุกเบิกเข้ามาในหมู่บ้านแม่กำปองเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีก่อน พบว่าบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีป่าเหมี้ยงธรรมชาติและเหมาะสมกับการปลูกต้นเหมี้ยงซึ่งเติบโตได้ดีบนภูเขาป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ จึงลงหลักปักฐานทำสวนเหมี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน พวกเขาไม่ได้ตัดถางป่าจนเหี้ยนเตียนเพื่อปลูกเหมี้ยง แต่เลือกที่จะปลูกเหมี้ยงใต้ร่มเงาของต้นไม้ในป่าโบราณธรรมชาติ โดยปฏิเสธการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช จึงเป็นระบบนิเวศเกษตรที่ผสมผสานกับผืนป่า และช่วยกันรักษาสมดุลธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เป็นมรดกแห่งการงานที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น จวบจนปัจจุบันสวนเหมี้ยงก็ยังเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้แก่ชาวแม่กำปอง

พระเจ้าอยู่หัว ร.๙ และพระราชินีกับการพัฒนาชนบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ หนึ่งปีก่อนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี สมัยนั้นทางขึ้นหมู่บ้านแม่กำปองยังคงเป็นทางดินแคบๆ สองข้างทางยังเป็นป่ารกชัด ทั้งสองพระองค์ทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาท เพื่อไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านแม่กำปองโดยไม่ถือพระองค์ และไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย หากไม่มีวันนั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาหมู่บ้านแม่กำปองและทรงมีพระราชดำรัสว่า “หมู่บ้านนี้น้ำดีอุดมสมบูรณ์น่าจะผลิตไฟฟ้าได้” ก็คงไม่มีวันที่ชาวบ้านได้อยู่บนโลกสว่างเหมือนกับชุมชนเมืองทั่วไป ทำให้ในปี ๒๕๒๖ ราษฏรมีไฟฟ้าใช้ครั้งแรก

ด้านการแต่งกาย

มีวิถีวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและผ้าซิ่นด้วยคนพื้นถิ่นบ้านแม่กำปองเป็นคนเมืองล้านนา และยังคงมีวิถีวัฒนธรรมด้วยรูปแบบการแต่งกายพื้นบ้านที่ยังมีให้เห็นเป็นปกติทั่วไปในแม่กำปอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนเมืองในอดีตที่นิยมใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าซิ่น ด้วยฝีมือการตัดเย็บแบบโบราณของคนพื้นถิ่น โดยในปัจจุบันบ้านแม่กำปองยังมีการสืบสานภูมิปัญญาด้านฝีมือ และวัฒนธรรมด้านการแต่งกายนี้ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้าน เช่น เสื้อพื้นเมือง ปักมือลายดอกกำปอง จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

เฮือนวิถีคนป่าเหมี้ยงโบราณ


อาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านแม่กำปองนั้นยังคงมีการอนุรักษ์รูปแบบบ้านโบราณของชุมชนไว้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนาในสมัยโบราณของรูปแบบการสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมเพื่อการใช้ประโยชน์ตามรูปแบบอาชีพและการใช้ชีวิตในอดีตของวิถีชุมชนคนป่าเหมี้ยงล้านนาโบราณ ซึ่งมีความโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ที่มีให้เห็นได้เฉพาะหมู่บ้านที่มีวิถีประกอบอาชีพในการทำเหมี้ยงเท่านั้น และในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อ

สถานที่พักโฮมสเตย์

เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นป่าเหมี้ยงโบราณและการพักผ่อนหย่อนใจ ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการสัมผัสสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ภายใต้ผืนป่าและสายน้ำธรรมชาติโบราณที่สมบูรณ์โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้ามาประเมินผลการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ของบ้านแม่กำปอง ซึ่งแม่กำปองได้รับเลือกเป็น

- หมู่บ้านโฮมสเตย์ต้นแบบของภาคเหนือ

- มีความสำเร็จติดอันดับหมู่บ้านโฮมสเตย์ยอดนิยมในประเทศไทย โดยได้รับการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์โฮมสเตย์มาตรฐานไทย

- ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ระดับอาเซียนอีกด้วย นักเดินทางจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ เมื่อเดินทางไปเยือนหมู่บ้านแม่กำปอง

อัตลักษณ์ของคนป่าเหมี้ยงโบราณ


แม่กำปองแห่งนี้ ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ของคนป่าเหมี้ยงโบราณ ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อให้ความสำคัญและส่งผลต่อคุณค่าจิตใจ อีกทั้งเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนป่าเหมี้ยงล้านนาโดยใช้ “เหมี้ยง” ใช้ในการรับรองแขกผู้มาเยือน และใช้เหมี้ยงในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ เช่น เป็นเครื่องสังเวยในพิธีบูชาเทพยดา อารักษ์ ผีเหย้าผีเรือน เสื้อวัด งานบุญสืบชะตาอายุ เรียกขวัญ แต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งงานศพ เป็นต้น

ประเพณีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าทุกวันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตรเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่กุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปเเล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งไปถึงญาติผู้ล่วงลับเช่นกัน

มัลติมีเดีย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


สินค้าแนะนำ